Ürünler

Köprü Kirişleri

Köprü Kirişleri

Kiriş köprü, en yaygın kullanılan köprü tipidir. Sözgelimi bir hendek üstüne yerleştirilmiş bir tahta, yalın bir kiriş köprü oluşturur. Tahta üstündeki yükün etkisi, kirişteki eğilme gerilmeleriye karşılanır. Yalın dayanıklı kiriş köprüde, yalnızca iki dayanak vardır ve üstündeki herhangi bir yük, kirişin alt tarafında çekme gerilmesi, üst tarafında basma gerilmesi doğurur. Bu gerilmeler, yükü kaldırmak için yeterli dengelemeyi sağlar. Kirişi düz tutan kuvvetle, statiğin temel yasasına göre, onu bükmeye çalışan yüke eşit olmalıdır. Bu nedenle, belirli miktarda gereçten yapılan kalın bir kiriş, ince bir kirişten daha dayanıklı olacaktır. Küçük köprülerin dışındaki kiriş köprüleri, ya I ya T profiller biçiminde ya da kutu biçiminde yapılır.


Arakat Kirişi

Arakat Kirişi

Prefabrike yapıda, arakat talep edilmesi halinde arakat döşemelerini taşıyan kat kirişlerinin tasarım, imalat, nakliye ve montajı gerçekleştirilir. Prefabrike sanayi yapılarında bazı durumlarda prefabrike kreyn (vinç) kirişleri gerekmektedir. Firmamız, çelik vincin üzerinde serbest hareket edebileceği kreyn (vinç) kirişlerinin tasarımını, imalatını, nakliyesini ve montajını yapar.


Deprem Kirişi

Deprem Kirişi

Düşey yüklenmelere karşı çalışmayıp çekmeye çalışan deprem kirişi ve elemanları konstürüktif olarak bağlayan betonarme kiriş. Bağ kirişi uzun nervürlü döşemelerde bileşik kiriş ve temellerde olur. Temellerde kullanılan bağ kirişlerine deprem (ya da zelzele) kirişi adı da verilir.


Wash Panel

Wash Panel

Fabrikamızda Cephe panelleri ihtiyaçlar doğrultusunda düz yüzey, tekstürlü yüzey, wash panel, izolasyonlu ve izolasyonsuz olarak imal edilmektedir. Cephe panelleri sıva ve boya gerektirmediği için kısa sürede montajı yapıldığından ekonomik çözümler sağlar. Endüstriyel yapılarda kullanılıp yapıya estetik görünüm sağlar.


Tekstürlü Panel

Tekstürlü Panel

Prekast binaların dış cephesini kapatmak veya ara bölmeler oluşturmak amacı ile dizayn edilen ve farklı tekstürler ile görsel zenginleştirilebilen yalıtımlı ve yalıtımsız panellerdir.


Nervürlü Panel Çeşitleri

Nervürlü Panel Çeşitleri


Prefabrik Çatı Makası

Prefabrik Çatı Makası

Yüksek açıklığı geçmeye yarayan ve çatı eğimini veren yatay taşıyıcı elemanlardır. Kesitleri daha küçültmek öngerme teknoloji kullanılarak mümkündür.


2022 © Betoya - Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım: Karya SMD