Manisa ili Turgutlu ilçesinde yer alan firmamız 96.151,65 m2 toplan oturma alanına sahip bir prefabrik işletmesidir. Kaplanan bu alanlarda Kapalı üretim holleri, Açık üretim holleri, Beton santralleri, idari binalar, Atölye, Yemekhane, Depo ve Kazan Dairesi mevcuttur.

KAPALI ÜRETİM HOLLERİ İÇERİSİNE YER ALAN BÖLÜMLER

1 no'lu iskelet hazırlama ve inşaat demiri ambar

Bu bölüm 16,50 m x 120,00 m = 1.980 m2'dir. Bu hollerde çalışan köprü vinç sayısı 3 adettir. Köprü vinçleri kapasiteleri ise 10 ton, 7,5 ton ve 5 ton'dur.

3 no'lu prefabrik elemanların dökümü ve boşluklu döşeme üretim holü

Bu holün kapladığı alan 16,50 m x 120,00 m = 1980 m2'dir. Bo holde 3 adet köprü vinç çalışmaktadır. Her vincin kapasitesi 5 ton'dur.

6 no'lu prefabrik cephe panelleri üretim holü

Prefabrik cephe panellerinin üretimi yapıldığı alan 17,50 m x 120,00 m = 2.160m2'dir. Bu holde kullanılan 4 adet köprü vinç vardır. Bu köprü vinçlerinin kapasitesi 5 ton, 10 ton ve 2 adetinin ise 7,50 ton'dur.

AÇIK ALANDA ÜRETİM YAPILAN BÖLÜMLER

5 no'lu köprü kiriş üretim holü

Bu hollerde 3 adet öngerme yatağı bulunmaktadır. Bu holün ebatları 22,00 m x 140,00 m =3.080 m2'dir. Bu holde yüksek öngerme ve ağır tonajlı malzemelerin üretimi gerçekleşmektedir. Bu holde 3 adet köprü vinç yer almaktadır. Bu hollerde yer alan vinçlerin kaldırma kapasiteleri 15 ton ve diğer 2 adetinin 40'ar ton'dur.

4 no'lu prefabrik öngermeli aşık kirişi üretim holü

Bu üretim holünün kapladığı alan 15,00 m x 110,00 m = 1.650 m2'dir. Bu holde 2 adet köprü vinç yer almaktadır. Bu vinçlerin kapasiteleri 10'ar tondur.

Prefabrik çatı makaslarının ve öngermeli köprü kiriş iskelet hazırlama holü

Bu alanda uzunluğu fazla olan prefabrik elemanlarının iskelet donatılarının hazırlanması gerçekleşmektedir. Bu holün kapladığı alan 12,00 m x 75,00 m = 900 m2'dir.

Bu holde 1 adet 10 ton'luk vinç çalışmaktadır.

AÇIK SAHA İSTİF ALANLARI

Her üretim holünde dökümü ve kürü gerçekleşen prefabrik elemanların nakliye ve montaj aşamasından önce istif alanlarına getirilmektedir.

6 no'lu holden gelen prefabrik cephe panellerinin istif alanı 18,00 m x 120,00 m = 2.160 m2'dir. İstif alanına üretim sahasında kullanılan köprü vinçler yardımıyla aynı vinç hattı olması sayesinde rahatlıkla istif yapılabilmektedir.

5 no'lu prefabrik çatı makası ve köprü kiriş istif alanı

Üretimi gerçekleşen çatı makası veya köprü kiriş elemanlarının istiflendiği alanıdır. Bu alan 25,00 m x 195,00 m = 4.875 m2'dir. Üretimi ve kürü gerçekleştikten sonra aynı hatta bulunan vinçler sayesinde rahatlıkla istif yapılmaktadır.

4 no'lu prefabrik aşık kirişlerinin istif alanı

Bu alan üretimi gerçekleştirilen aşık kirişlerinin tekrar aynı hat üzerinde istiflendiği yerdir. Bu alanın ebatları 14,00 m x 220,00 m = 3.080 m2'dir.

2 ve 3 no'lu prefabrik elemanlarının istif alanı

2 ve 3 no'lu hollerde üretimi gerçekleşen prefabrik elemanların üretimi gerçekleştikten sonra 33,00 m x 220,00 m = 7.260,00 m2'lik alanda istiflenmesi gerçekleşmiştir. Üretim hollerinde yer alan köprü vinçlerinin haricinde 2 adet porta vinç bulunmaktadır. Bu vinçlerin kapasiteleri ise 10 ve 20 ton 'dur.

BETON SANTRALİ

Firmamızda 2 adet beton santrali yer almaktadır. Bu beton santrallerinin kapasiteleri 60m3/saat ve 35 m3/saat'dir.

BUHAR KAZANLARI

Prefabrik elemanlarının hızlı bir şekilde kalıptan alınabilmesi için buhar kürü uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama 2 adet köprülü buhar kazanı ile yapılmaktadır. Buhar kazanlarının kapasiteleri 60 m2-6 atü ve 100 m2-6 atü'dür.

MOBİL VİNÇLER

Firmamıza ait 4 adet mobil vinç vardır. Bu vinçlerin kapasiteleri sırasıyla 30, 35, 65 ve 80 ton'dur.