Fabrika Yapılar

Beton prefabrikasyonun en önemli avantajlarından biri, hızlı yapım süreci ve her türlü hava koşullarında inşaatların sürdürülebilmesi ve bu sayede yatırımcıya fayda sağlayacak bir geri dönüş yani ekonomi kazandırmasıdır. Fabrika inşaatı için üretilen beton prefabrik elemanların tasarım, üretim ve montaj aşamalarında kalite kontrol sisteminden geçmesi sağlam ve güvenilir fabrika inşaatı yapılmasını sağlar.

Alışveriş Merkezleri

Yılın tüm aylarında açık kalacak alışveriş merkezlerinin, hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması ve faaliyete geçirilmesi açısından prefabrik yapılar büyük önem taşımaktadır. Kapalı alan, otopark ve sosyal tesislerin birarada bulunduğu karma sistemlerde büyük hız ve avantaj yakalanmaktadır.

Lojistik Depoları

Fabrika inşaatı, depo inşaatı gibi sanayi yapı inşaatlarında büyük açıklıkların ekonomik olarak geçilmesi ve yatırımın çok kısa bir sürede faaliyete geçmesi çok önemlidir. Bu özelliklerinden dolayı fabrika inşaatı ve depo inşaatı gibi sanayi yapılarında prefabrik ürünlerin kullanımı Türkiyede % 80'lere varmaktadır.

Katlı Otoparklar
Köprü Projeleri

Köprü kirişi, genellikle karayolları projelerinde kullanılan, yüksek mukavemetli beton ve öngerilme teknolojisi kullanılarak büyük açıklıkları kolayca geçebilen elemanlardır. Öngerilmeli köprü kirişleri geçilecek köprünün teknik özelliklerine göre değişik ölçülerde,kesitlerde ve boyutlarda imal edilir. Prefabrik Köprü Kirişi’nin avantajlarından biri geniş açıklıklar geçebilme ve inşaat yapım süresinin kısalığı ile zamandan tasarruftur.

Viyadük Projeleri

Yüksek mukavemetli (C40 ve üstü) beton ve öngerme teknolojisi kullanılarak büyük açıklıkları kolayca geçebilen prefabrik betonarme elemanları sayesinde köprü ve viyadük projelerinin yapılması sağlanmaktadır. Prefabrik betonarme öngermeli "I" kesitli köprü kirişleri, getirdikleri hız, kalite ve düşük maliyet özellikleri nedeniyle köprü/viyadük inşaatlarının vazgeçilmez prefabrik elemanlarıdır.

Eğitim Tesisleri

Hızlı imalat, hızlı montaj, kontrol edilebilir kalite, ön üretiminin fabrikada olması nedeniyle en az hata payı, depreme dayanıklı bina, çevre dostu bina vb. kriterler eğitim yapılarında prefabrik sistemin tercih edilmesinin başlıca faktörleridir.

Spor Tesisleri

Prefabrik yapım sistemi, hızlı ve modern inşaata olanak sağlar. Stadyum, konser salonları gibi yapıların kullanımında karşılaşılan, gürültü ve kalabalıkların sebep olduğu titreşimleri azaltır.

Dere Islah Projeleri
Kavşak Düzenlemleri

Öngerme prefabrik kirişli Köprülü kavşak, araç alt geçidi, yol, altyapı, çevre düzenleme ve aydınlatma inşaatı ile trafiği rahatlatacak projelerin hızla hayata geçirilmesi sağlanır.

Prefabrik Kazık Elemanları

Prefabrike betonarme olarak bir işletme disiplini içinde, kalite kontrol güvencesiyle imal edilen çakma kazık elemanları; yüksek dayanımlı Betonarme Betonu C 35 (Bn400) ile imal edilmekte ve modern teknolojinin ürünü olan özel vibratörlerle yerleştirilmekte, ayrıca kalıpta iken buhar kürü tatbik edilerek erken ve yüksek mukavemet alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu tür kazıkların taşıyacağı yükü rahatlıkla sağlayan beton basınç dayanımı son derece yüksek olabilmektedir.

Prefabrik Kanal Elemanları